NIVTEC SOLUTION

NIVTEC SOLUTION NIVTEC SOLUTION

Ponúkame riešenie pre majiteľov systému pódiových stolov NIVTEC.

SPOLUPRÁCA – ĽUBOVOĽNÁ VÝŠKA – ĽUBOVOĽNÝ TERÉN – SPOLOČNÁ REALIZÁCIA

Pódiové stoly NIVTEC a aj ďalšie pódiové stoly sa môžu používať do určitej výšky. Ďalším obmedzením pre pódiové stoly je členitý terén.
Obe tieto nevýhody odstraňuje naše riešenie, ktoré dovoľuje použiť pódiové stoly v ľubovoľnej výške a v ľubovoľnom teréne.


Výhody nášho systému pre NIVTEC

 • použitie v exteriéri aj interiéri
 • vysoká variabilita dispozičného riešenia
 • vysoká stabilita
 • doplnkové služby – servis, koberce, zakrývanie konštrukcií a pod.

Doplnky nášho systému pre NIVTEC

 • bezpečnostné zábradlie
 • prístupové schodiská
 • nájazdové rampy
 • zázemie (vlastné pódium)

Využitie nášho systému pre NIVTEC

 • koncerty
 • športové podujatia
 • kultúrne predstavenia
 • spoločenské podujatia
 • divadelné javiská
NIVTEC SOLUTION NIVTEC SOLUTION