MOBILNÉ TRIBÚNY, HĽADISKÁ, ELEVÁCIE

#cd029c
tribúny tribúny tribúny tribúny tribúny tribúnytribúnytribúnytribúny

Montované tribúny, mobilné tribúny, hľadiská, elevácie, stupňovité sedenie, to všetko znamená len jedno: Komfort divákov, ktorí si prišli vychutnať športové stretnutie, užiť kultúrny zážitok, jednoducho pobaviť sa. Naše tribúny majú oddelenú časť na sedenie a na chodenie. To znamená, že si divák neušpiní oblečenie a nie je okopaný, ako keby sedel na rovnakej podeste, po ktorej sa chodí. Mobilné tribúny, hľadiská, prenajímame dlhodobo alebo krátkodobo na jednotlivé akcie. Celú konštrukciu zabezpečujeme na kľúč. To znamená, že vykonáme obhliadku miesta montáže a terénu, potom spracujeme cenovú ponuku, po odsúhlasení spracujeme projekt, konštrukciu zmontujeme, a po akcii demontujeme.


VÝBER – BEZPEČNOSŤ – VARIABILITA – CERTIFIKÁCIA – SKÚSENOSTI

tribúny

Výhody našich tribún

 • použitie v exteriéri aj interiéri
 • vysoká variabilita dispozičného riešenia
 • bezpečnosť – návrh podľa noriem a bezpečnostných pravidiel
 • mnohoročné skúsenosti
 • doplnkové služby – servis, koberce, zakrývanie konštrukcií a pod.

Základné typy tribún

Tribúny na sedenie lavicové

Lavicový systém je vhodný na športové a kultúrne podujatia, kde sa kladie hlavný dôraz na ekonomickosť a variabilitu sedenia.
Tento systém je tiež vhodný pre televízne programy a výrobu reklám, kde sa môžu diváci usadzovať podľa potreby.

Tribúny na sedenie sedačkové

Sedadlový systém je vhodný najmä na kultúrne a spoločenské podujatia.
Sedadlá sú pohodlné, jednotlivé sedadlá možno očíslovať a celá konštrukcia pôsobí veľmi elegantným dojmom.
Na dotvorenie významnosti akcie je možné na tribúne položiť koberec, prípadne viditeľné časti konštrukcie zakryť.  

Tribúny na sedenie so stoličkami

Toto riešenie je vhodné na vytvorenie samostatného a variabilného sedenia. Stoličky, kreslá, prípadne iné sedenie, možno rozmiestniť ľubovoľne, a tak dosiahnuť vyšší komfort pre divákov. Táto možnosť sa používa zvyčajne pre špeciálne akcie.

Tribúny na státie

Tribúny na státie sú vhodné najmä pre športové podujatia alebo ako terasové státie pre lepšiu viditeľnosť.

Umiestnenie tribún

Tribúny sú vhodné do exteriérov aj interiérov.

Exteriér

Naša konštrukcia sa prispôsobí ľubovoľnému terénu. Nerovnosti, svahovitý terén, či inak členitý terén nie je problém.

Interiér

Pri montáži v interiéroch ako sú haly, telocvične, prípadne iné priestory s chúlostivým povrchom, chránime povrch proti poškodeniu samostatnou podlahou pod konštrukciou tribúny. Podľa potreby sa zvolí najvhodnejšia ochrana. 

Vysoká variabilita

Náš systém umožňuje vysokú variabilitu dispozičného riešenia. Vlastný vývoj aj výroba nám dávajú ďalšie možnosti, ako konštrukciu tribúny ďalej upravovať, vytvárať lóže, celú konštrukciu upravovať výškovo, integrovať či zasadzovať ďalšie konštrukcie. Pre náš systém nie sú prekážkou ani existujúce konštrukcie ako lampy verejného osvetlenia, pevne zabudované stĺpy, sochy, a ďalšie umelé či prírodné prekážky.

Samostatnou kapitolou je možnosť tribúny tvarovať, kombinovať s ďalšími konštrukciami, na tribúnu napojovať ďalšie konštrukcie ako je plocha pre VIP stany, réžiu, FOH, vytvárať samostatné prístupy a možnosť kombinovať rôzne sklony.

Využitie tribún

 • športové podujatia
 • kultúrne predstavenia
 • spoločenské podujatia
 • divadelné hľadisko
 • letné kiná
 • televízna a filmová tvorba, reklamy

Bezpečnosť

Naše mobilné tribúny, hľadiská, spĺňajú všetky bezpečnostné predpisy a normy pre prevádzku dočasných konštrukcií tribún.
Tribúny sú CERTIFIKOVANÉ.

Aj v súčasnosti sa stretávame s tribúnami, ktoré nezodpovedajú bezpečnostným predpisom. Niekedy ide o veľmi kuriózne stavby. Kým sa nič nestane, je klient presvedčený, že tak má tribúna vyzerať.

Bezpečnostné odporúčania:

Ak sa chcete vyhnúť problémom, odporúčame, aby ste od zhotoviteľa vždy požadovali PREBERACÍ PROTOKOL.
V preberacom protokole by vám mal zhotoviteľ potvrdiť, že montáž konštrukcie tribúny bola vykonaná v súlade s EN  – Zariadenia pre divákov.

Úpravy

Ak to dovolí situácia, na konštrukcii tribúny vám radi vykonáme dekoratívne úpravy. Na dokreslenie významnosti podujatia môžeme položiť koberec, konštrukciu zakryť, očíslujeme jednotlivé rady a miesta.

Referencie

 • najvyššia futbalová liga
 • najvyššia hokejová liga
 • majstrovstvá sveta
 • majstrovstvá Európy
 • svetové poháre
 • športové akcie
 • koncerty
 • festivaly
 • firemné prezentácie

tribúny tribúny tribúny tribúny tribúny tribúnytribúnytribúnytribúny