ŠPECIÁLNE KONŠTRUKCIE

Sú konštrukcie, ktoré sú funkčným riešením – premostenia, lávky, nadchody, galérie a pod., alebo sú súčasťou konceptu celej akcie – scénická stavba, dekorácie, reklamné steny, ledkové steny atď.

Riešenie často veľmi špecifických konštrukcií možno uskutočniť vďaka vysokej variabilite našich konštrukcií a vývojovému zázemiu.

Premostenia, lávky, nadchody

Na prekonanie prírodných alebo umelých prekážok, technické lávky pre kabeláž, zabezpečenie prístupov do neprístupných miest a pod.

Špeciálne konštrukcieŠpeciálne konštrukcieŠpeciálne konštrukcieŠpeciálne konštrukcieŠpeciálne konštrukcieŠpeciálne konštrukcieŠpeciálne konštrukcie

Galéria – zvýšené poschodie

V priestore je málo miesta pre všetkých pozvaných hostí. Zvýšené poschodie umožní vytvoriť terasu pre VIP hostí, alebo priestor využije réžia a pod konštrukciou ešte možno uvažovať aj o ďalšom funkčnom využití – šatne, bary, technické priestory a pod.

Špeciálne konštrukcieŠpeciálne konštrukcieŠpeciálne konštrukcieŠpeciálne konštrukcieŠpeciálne konštrukcieŠpeciálne konštrukcie

Scénická a filmová stavba

Veľmi špecifické konštrukcie pre filmárov alebo produkciu TV relácií.

Špeciálne konštrukcieŠpeciálne konštrukcieŠpeciálne konštrukcieŠpeciálne konštrukcieŠpeciálne konštrukcieŠpeciálne konštrukcieŠpeciálne konštrukcieŠpeciálne konštrukcieŠpeciálne konštrukcieŠpeciálne konštrukcieŠpeciálne konštrukcieŠpeciálne konštrukcie

Reklamné steny

Reklamnú stenu môžeme postaviť takmer všade, napr. ako dočasnú stavbu.

Konštrukcia pre LED steny

Z technických dôvodov nie je možné LED steny vešať klasickým spôsobom, preto sa využívajú špeciálne konštrukcie.

Špeciálne konštrukcieŠpeciálne konštrukcieŠpeciálne konštrukcieŠpeciálne konštrukcieŠpeciálne konštrukcieŠpeciálne konštrukcieŠpeciálne konštrukcie