SCHODISKÁ, SCHODISKOVÉ VEŽE

schodiská schodiská schodiská schodiská schodiská schodiská

Dočasné schodiská môžu byť samostatné na sprístupnenie miest, alebo ako prvok v spojení s ďalšími konštrukciami, ako nadchody, pódiá s vyhliadkovými terasami atď.


schodiskáVyužitie schodísk

 • potrebujete zabezpečiť iný dočasný vstup do objektu
 • potrebujete sprístupniť inak ťažšie prístupnú konštrukciu
 • potrebujete inú dočasnú konštrukciu doplniť prístupom, napríklad vstup na vyhliadkovú vežu
 • potrebujete návštevníkom vytvoriť inú komunikačnú cestu
 • potrebujete vytvoriť schodisko pre sťahovanie
 • potrebujete schodiská pre divadelnú alebo filmovú tvorbu
 • potrebujete vytvoriť prístupy v dekoráciách
 • potrebujete rozšíriť súčasný počet únikových východov

Základné typy schodísk

Schodiská pre návštevníkov

Schodiská pre návštevníkov by mali byť pohodlné a bezpečné. Náš systém schodísk dovoľuje schodiská spájať do šírky a vytvárať dojem veľkoleposti, ako napríklad pražské Rudolfinum. Schodisko možno doplniť podestami, a tým schodisko otáčať do pravých uhlov alebo protismeru.

Na dotvorenie významnosti akcie je možné schodisko doplniť kobercom, prípadne konštrukciu schodiska aj zakryť.

Pracovné schodisko

Pracovné schodisko možno riešiť schodiskovými vežami, alebo schodiskami s vyšším sklonom.

Výhody našich schodísk

 • použitie v exteriéri aj interiéri
 • vysoká variabilita dispozičného riešenia vrátane medzipodest
 • bezpečnosť – návrh podľa noriem a bezpečnostných pravidiel
 • pohodlné
 • voliteľná šírka – možnosť vytvárať veľmi široké schodiská
schodiská schodiská schodiská